Εξοπλισμός καταστημάτων

Ράφια t.dexion

Eξαρτήματα Τ.dexion

Εξαρτήματα τ. ντέξιον

Κομβοελάσματα

0.20

Εξαρτήματα τ. ντέξιον

Ζεύγη χωρισμάτων τ.ντέξιον

14.8516.85

Εξαρτήματα τ. ντέξιον

Κάθετα χωρίσματα τ.ντέξιον

2.102.85

Εξαρτήματα τ. ντέξιον

Πέλματα Τ56

0.18

Εξαρτήματα τ. ντέξιον

Βίδες & παξιμάδια

0.08

Εξαρτήματα τ. ντέξιον

Πέλματα Τ36×36

0.15

Εξυπηρέτηση

Θεσσαλονίκης 248 και Χρυσοστόμου Σμύρνης, Ταύρος,17778