Εξοπλισμός καταστημάτων

Ράφια t.dexion

Eξαρτήματα Τ.dexion

Εξαρτήματα τ. ντέξιον

Βίδες & παξιμάδια

0.08

Εξαρτήματα τ. ντέξιον

Πέλματα Τ36×36

0.15

Εξαρτήματα τ. ντέξιον

Πέλματα Τ56

0.18

Εξαρτήματα τ. ντέξιον

Κάθετα χωρίσματα τ.ντέξιον

2.102.85

Εξαρτήματα τ. ντέξιον

Ζεύγη χωρισμάτων τ.ντέξιον

14.8516.85

Εξαρτήματα τ. ντέξιον

Κομβοελάσματα

0.20

Εξυπηρέτηση

Θεσσαλονίκης 248 και Χρυσοστόμου Σμύρνης, Ταύρος,17778