Κολώνες & ραφια Τ. Ντέξιον

Ράφι τ.ντέξιον 30X92

5.15

Κολώνες & ραφια Τ. Ντέξιον

Κολώνα 36x36x1,8

1.70

Εξοπλισμός καταστημάτων

Ράφια t.dexion

Eξαρτήματα Τ.dexion

Εξαρτήματα τ. ντέξιον

Κομβοελάσματα

0.20

Εξαρτήματα τ. ντέξιον

Ζεύγη χωρισμάτων τ.ντέξιον

14.85

Εξαρτήματα τ. ντέξιον

Βίδες & παξιμάδια

0.08

Εξαρτήματα τ. ντέξιον

Πέλματα Τ36×36

0.15

Εξαρτήματα τ. ντέξιον

Κάθετα χωρίσματα τ.ντέξιον

2.10

Εξαρτήματα τ. ντέξιον

Πέλματα Τ56

0.18

Εξυπηρέτηση

Θεσσαλονίκης 248 και Χρυσοστόμου Σμύρνης, Ταύρος,17778